Autèntics, atemporals i únics.

GEL REVOLUTION: esmalt de llarga durada i d’acabat molt lluent i textura de “ungles de gel”.

COLOR ME: esmalts de qualitat per manicures i pedicures. Gran varietat de colors, secat ràpid i de color impecable