FACIALS

BONO 1  CÀPSULA DEL TEMPS

4SESSIONS + 1 DE REGAL =288€  (REGAL 72€)

 

BONO 2 BINARY

6SESSIONS + 1 DE REGAL = 360€  (REGAL 72€)

 

BONO 3 FOTOREJUVENIMENT

3SESSIONS + 1 FACIAL DE REGAL = 255€

 

BONO 4 FACIAL EXCEL.LENTS

2SESSIONS FOTOREJUVENIMENT + 6SESSIONS BINARY = 464€  (REGAL 60€)

 

BONO 5 CURES

4SESSIONS + 1 CURA FACIAL = 128€  (REGAL 32€)