BINARY CARE A DNOVA ESTETICA

BInary CARE és l’innovador mètode mèdic-estètic basat en la sinergia i complementarietat de la diatèrmia capacitiva amb la resistiva i l’electro-estimulació. El Sistema BIenergy actua sobre les causes desencadenants de la flacciditat i l’excés de volum. La seva tecnologia és un pas endavant respecte als recuperadors tradicionals ja que incideix globalment sobre tots els teixits, posant fi a la laxitud dèrmica, l’adipositat localitzada, la cel·lulitis, les estries o la flacciditat en pit.