LIPOFORTE CAFÈ VERD

PROPIETATS: complement nutricional d’acció termogènica, especialment concebut per activar la lipòlisi (metabolisme oxidatiu dels greixos) de manera intensiva. Gràcies a l’acció lipolítica de Svetol®-cafè verd al 50% en àcids clorogénics, s’ ha demostrat científicament la seva eficàcia en un estudi clínic * sobre la reducció del pes corporal.

A més, posseeix un efecte embellidor que redueix i afina el contorn, pel seu efecte reductor del greix subcutani que millora l’aspecte de la pell de taronja. L’estudi clínic mostra també un efecte que augmenta la massa magra, en detriment de la massa de greix.

Lipoforte posseeix 4 ACCIONS PRINCIPALS:

INCREMENT lipòlisi
INCREMENT DE LA MASSA MAGRA
efecte saciant
EFECTE DEPURATIU.

INDICACIONS: Especialment recomanat en casos de cel·lulitis, adipositat i nòduls de greix localitzats.