TRACTAMENT CORPORAL POST-ESTIU: “PROLONGADOR DEL BRONZEJAT”

TRACTAMENT CORPORAL POST-ESTIU: “PROLONGADOR DEL BRONZEJAT”

SESSIÓ A CABINA (1hora) : EXFOLIACIÓ + HIDRATACIÓ AMB MASSATGE

– 1 SESSIÓ = 39Euros…
– 2 SESSIONS= 31Euros
-PER LA COMPRA DE 1 PRODUCTE DE MANTANIMENT PER CASA 10% I PER LA COMPRA DE 2 UN 15%