Autobronzejat

Bronzejat sense sol per sistema de polvorització de D.H.E. que és un derivat de la canya de sucre.
  • Facial
  • Facial + Escot + Braços
  • Integral (inclòs peeling exfoliant previ).

Solàrium

  • Solàrium UVA (normatives vigents)
    Horitzontal, amb 2 pantalles facials
    Valoració del fototipus de la pell i diagnòstic previ
    Durada 20 min